Adatvédelmi nyilatkozat

A Szerviz Angyal – Lambert Béla egyéni vállalkozó (cím: 2318 Szigetszentmárton, Állomás utca 1.; nyilvántartási szám: 50297605; adószám: 67482030-1-33;) (a továbbiakban: „Adatkezelő„) kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek (a továbbiakban „Érintettek”) személyes adatai kezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

I. Weboldal használata során kezelt adatok köre és célja

Ön a jelen weboldalt személyes adatai megadása nélkül használhatja, ennek megfelelően a honlap használatára az általános adatvédelmi rendelet hatálya nem terjed ki. A honlap használata során böngészőjében bizonyos adatok ugyan rögzítésre kerülhetnek, de ezek az Adatkezelő számára nem hozzáférhetőek. Erről bővebb információt a „Cookie tájékoztatóban” találhat. Ezek adott esetben alkalmasak lehetnek valamely Érintett beazonosítására is, az Adatkezelő azonban ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használja fel. Ezeket az adatokat az Adatkezelő nem köti más olyan információhoz, ami alapján az Érintett személyesen beazonosítható lenne. A honlap böngészése során keletkező technikai adatokat sem az Adatkezelő sem a honlap fejlesztője és üzemeltetője semmilyen módon nem tárolja vagy kezeli ténylegesen az Érintetthez köthető módon. A honlap használata során különféle okokból a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódnak szerverünkön (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan a  weboldalt elérte, a felhasználó IP címe). Ezeket kizárólag a szerver biztonságos üzemeltetése céljából használjuk.

II. Adatkezelés

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

1. Adatkezelő:

Szerviz Angyal – Lambert Béla e.v.

Székhely: 2318 Szigetszentmárton, Állomás utca 1.

Adószám: 67482030-1-33

Nyilvántartási szám: 50297605

Email cím: lambert.bela@gmail.com

2. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre:

a. Jogos érdek:

 • Ajánlatadás
 • Szerződéskötés
 • Szerződésteljesítés
 • Kapcsolattartás

b. Törvényi kötelezettség:

 • Számlázás, könyvelés
 • Számlákhoz kapcsolódó dokumentumok részeként

c. Önkéntes hozzájárulás:

 • Kapcsolattartás (nem szerződött partnerek esetén)
 • hírlevél küldése
 • Marketing

d. Kezelt adatok:

 • Név
 • Cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyéb személyes üzenet

e. Szerződéskötés esetén:

 • Személyi igazolvány száma
 • Anyja neve
 • Adóazonosító jel

f. Egyéb kezelt adatok: